Mentorprogram? – det mange glemmer

Mange tar for gitt at en god leder også er en god mentor. Fartstid som leder er et godt utgangspunkt for god mentoring. Kanskje det beste. Men kan vi sette likhetstegn mellom de to rollene? Nei. Mislykkede mentorprogram skyldes ofte manglende opplæring av mentorene. Les mer...