DEL gjerne!

Mentoring er en allianse mellom to personer – der en erfaren medarbeider veileder, støtter og deler erfaring og kunnskap med en mindre erfaren medarbeider. Mentoring har mange fordeler ikke bare for den som veileder og den som blir veiledet, men for virksomheten som helhet.

Økt engasjement og produktivitet

Mentoring er individuell veiledning som fører til mestring – og alle som har opplevd følelsen av mestring vet at det har en magisk effekt på vår evne til å levere. Mentoring gir nye perspektiver som ofte fører til effektiv problemløsning og høyere produktivitet.

Mentorer lærer også av sin adept som bidrar til nye måter å tenke på gamle problemer på eller løse dem ved hjelp av ny teknologi.

Engasjement og lojalitetMentorprogram

Gjort rett; medarbeidere med en mentor føler seg verdsatt og støttet av arbeidsgiveren sin, samtidig som de får muligheten til å bygge ferdigheter og karriere. Det fører til redusert turnover og lavere kostnader for virksomheten. Mentoring skaper også solide og langvarige relasjoner mellom mentor og adept, som er viktig for smarbeidet fremover.

Styrker kulturen for kunnskapsdeling og samarbeid

Mentoring er en måte for medarbeidere å dele sin kunnskap og erfaring med hverandre på. En adept får verdifull innsikt av sin mentor som hjelper med å takle utfordringer på en klok måte.

Mentorer opplever anerkjennelse og tilfredshet ved å hjelpe andre å utvikle seg. Mentoring bidrar til et miljø der tillit, respekt og åpen kommunikasjon over tid, blir en del virksomhetens DNA.

Konkurransefortrinn, innovasjonsevne og omdømme

Mentoring er en effektiv måte å utvikle og beholde flinke medarbeidere på. Det gir ikke bare fordeler for medarbeideren og mentoren, men for virksomheten som helhet. Ved å investere i et mentorprogram kan virksomheter øke sitt konkurransefortrinn, innovasjonsevne og ikke minst eget omdømme.

Les også

Benefits Of Mentoring In The 2023 Workplace – Forbes.

7 gode grunner til å bli mentor

7 grunner til å ønske seg en mentor

En mentor; avgjørende i krisetider. Hvordan?

Mentorprogram? det mange glemmer

Dette gjør de beste mentorene

Fra student til jobb og karriere? Skaff deg en mentor

En mentor – avgjørende i krisetider. Hvordan?


DEL gjerne!