DEL gjerne!

Takket være en hissig pandemi og moderne teknologi har hjemmekontoret fått opphøyd status; enkeltpersoner ble reddet fra å gå til grunne og virksomheter fra å gå konkurs.

Mye er skrevet om god fjernledelse, men hvordan er man en god fjernarbeider? Akkurat det kan det være lurt å tenke litt over – for man trenger ikke være synsk for å “se” at virksomheter, HR og ledere snart vil tilby godt betalte stillinger som skal utføres 100% hjemmefra.

Det kan være stillinger innen marketing, HR, IT, kommunikasjon, jus, GDPR, compliance, utvikling, analyse, finans osv.

Allerede nå tilbyr enkelte selskaper permanent hjemmekontor for sine eksisterende medarbeidere. Snart vil vi se stillingsannonser for nye medarbeidere der hjemmekontoret er hovedkontoret.

Du som ser for deg en fremtid på hjemmekontor, må forberede deg for disse jobbene. Da er det avgjørende å detaljere tre enkle ting i CV og følgebrev for å bevise og overbevise at du passer til fjernarbeid – en “kompetent fjernarbeider”.

3 tips for å vise at du er en kompetent fjernarbeider

Beskriv erfaringer du har fra overgangen til hjemmekontor og hvordan du taklet det. For mange av oss skjedde det for alvor 12. mars da Erna stengte Norge og vi ble bedt om å gå hjem. Andre har praktisert noe hjemmekontor som 1-2 dager i uken en god stund.

1) Beskriv hvordan du selv har tatt initiativ til egen kompetanseutvikling og læring. Det viser at du har verdifull erfaring med å jobbe utenfor kontoret ved å ta ansvar for egen utvikling.

2) Ta også med erfaringen du har med å koordinere møter på tvers av geografier og eventuelt tidssoner samt samarbeid med kolleger, kunder, partnere i andre lokasjoner.

3) Få frem hvordan du har håndtert kommunikasjon. Hvordan du benytter e-post, telefon, video, nettmøter, chat og alt annet verktøy du har til rådighet. Du har erfart at det å fokusere tid og energi på kommunikasjon er spesielt viktig når man jobber hjemmefra.

Et generelt råd uansett om kontoret er her eller der. Det er alltid smart å inkludere nøkkelord og uttrykk fra selve stillingsbeskrivelsen i din CV og følgebrev.

Disse kompetansene øker sjansene for å treffe de som skal gjennom bunken av søknader – enten vedkommende er et ekte menneske eller en “bot” med kunstig intelligens og skal finne akkurat deg i havet av søkere.

Lite visste vi som har erfaring med delvis hjemmekontor siden år 2000 at erfaringen en dag kunne listes som en personlig styrke på CVen – takket være pandemien kom fremtiden brått på.

Fotocredit: Unsplash.com Cookiethepom


DEL gjerne!