DEL gjerne!

Strategier, mål, markedsandeler og konkurrenter. Høres kjent ut? Høsten er tiden for veivalg.

Vi som verken er klarsynte eller har utenomjordiske evner må forholde oss til magefølelse, erfaring og logikk. Men – dersom du visste at det faktisk er et mønster hos de selskapene som lykkes over tid – les boken Great by Choice eller denne oppsummeringen.

Hva er hemmeligheten bak de mest suksessfulle selskapene? Morten T. Hansen (Professor ved University of California, Berkeley og INSEAD) og Jim Collins har sammen skrevet boken Great by Choice.

I boken er det en parallell mellom virksomhetsledere som lykkes over tid og de ulike strategiene til Roald Amundsen og Robert Falcon Scott kappløpet mot Sydpolen.

Amundsen og Scott. To ledere med nokså like forutsetninger og omstendigheter. En av dem lykkes og den andre mislykkes – sistnevnte med fatale følger.

Victory awaits him who has everything in order – luck people call it.

Defeat is certain for him who has neglected to take the necessary precautions in time; this is called bad luck.

– Roald Amundsen, The South Pole

Det skal vise seg at 10x-lederne *) i forskningen bak «Great by Choice» har mye tilfelles med Roald Amundsen.

I studien som gikk ut på å avdekke hva toppledere av selskaper som lykkes med å levere gode resultater over tid, gjør annerledes, kunne man fastslå at de…

IKKE var mer kreative, visjonære, karismatiske, ambisiøse, heldige, risikovillige eller heltemodige enn de som mislyktes.

På den annen side fant man tre ferdigheter som alle hadde tilfelles:

1) Fanatisk disiplin – konsistens i verdisett, prestasjonsnormer og metode – over tid

2) Produktiv paranoia – kronisk på vakt for eventuelle farer – også i gode tider

3) Empirisk kreativitet – beslutning og tiltak basert solid grunnlag

Noen hovedtrekk …

«20 mile march»

På veien til Sydpolen holdt Amundsen hardt på regelen om konsistent fremdrift for å sikre at ikke folkene led av utmattelse før målet var nådd. Gå aldri lenger enn avtalt i godt vær og hold farten oppe i uvær.

De gikk 15-20 miles daglig i en ubøyelig marsj mot 90-grader syd. Tilsvarende funn ble gjort blant 10x-lederne, som dermed utsatte seg for to ubehageligheter nemlig – høye prestasjoner i vanskelige tider – og holde tilbake i de gode.

Fire Bullets then Cannonballs

“Fire Bullets then Cannonballs” kjennetegner også en 10x organisasjon som er en empirisk test for først å lære hva som fungerer, som har lav kost, lav risiko og som ikke distraherer organisasjonen – før man setter inn støtet.

SMaC – Specific, Methodical and Consistent – SMaC

SMAC er spesielt viktige i usikre tider, under store endringer, vanskelige omgivelser. Et viktig element i SMaC er hva man ikke skal gjøre. Det vil sikre at selskapet gjør det de er aller best på.

  • Specific – konkrete, målbare tiltak – enkle å forstå og følge
  • Methodical – disiplin og utholdenhet i forhold til system og prinsipper
  • Consistent – være tro mot system og prinsipper over tid

Boken «Great by Choice» gir innsikt og ro i egen strategiprosess. De beste selskapene endret seg mindre relativt til de – de ble sammenlignet med. På baksiden av boken skriver Wall Street Journal:

Stort lederskap er oppnåelig for vanlige dødelige som ved å praktisere dette – kan bygge fremragende organisasjoner.

Dette er akkurat dette vi dødelig trengte å høre.

—-

«Great by Choice» er tuftet på studier som er utført i en periode på ni år og forskjellen fra andre studier er det store volumet av de data som er analysert.

*) 10x beat industry index by 10 times

Photo credit: Pixabay.com / Wikipedia commons


DEL gjerne!