DEL gjerne!

Er du en av mange som over natten gikk fra trygg jobb til permittering eller arbeidsledighet under pandemien?

En brutal overgang. Tilværelsen oppleves uoversiktlig og det er vanskelig å planlegge. Året med korona kan også ha gitt deg noen nye perspektiver og erfaringer og du er i tenkeboks når det gjelder jobb og karriere.

IKKE sett livet på vent. Dette KAN bety en ny start.

Kanskje er du den unge kvinnen som satset hele sin fremtid og karriere på SAS. Hun hadde ingen plan B når pandemien traff, ei heller noen ide om andre roller hun kunne passe til.

Eller er du den godt voksne som mistet jobben, tok fatt i en gammel drøm og ble gründer i en alder av 58 år.

Du kan være den som står bom fast og tenker -hva gjør jeg nå? eller være den som har har mange ideer.

Noen ideer kan være mer realistiske enn andre, men viktigst er å være fleksibel og åpen for nye muligheter, være innstilt på å omstille og tilpasse seg.

De fleste er et sted midt imellom. Prosessen vi gjennomgår ved store veivalg kan virke kaotisk. Men kaoset er nødvendig og naturlig. Det er naturlig å gå i ring en stund før man lander.

En workshop med jobb og karriere i fokus

En workshop med deg selv, med en coach eller mentor er et smart utgangspunkt. Hvorfor? Først for å bli bevisst egne styrker, kompetanser og ferdigheter for deretter å se hvilken ny kunnskap som det er nødvendig å fylle på med.

Er pandemien det som skulle til for et jobbskifte eller starte noe eget? Kanskje er det nå drømmen om å starte egen business kan realiseres? Hvilke andre jobber kan du gjøre?

Vær mer opptatt av virksomhetens verdier, miljø og kultur enn om oppgavene er 100% match. Mange legger også stor vekt på lederen de skal rapportere til. Ja, ledere er viktige for din karriere og utvikling, men ledere kommer og går så prioritet 1 er å se etter et sundt, solid selskap.

Selv har jeg startet i flere virksomheter – i jobber som i utgangspunktet virket langt utenfor boksen. Husk! Du kan mer enn du tror. I tillegg vil muligheter åpne seg internt etterhvert. Viktigst er å få en fot innenfor.

I e-boken Jobb og karriere på 60 minutter – i kapittelet «Bytte jobb – endre karrierevei» skriver jeg om akkurat dette.

Har du en mentor eller andre du stoler på?

En jobb- eller karriereendring kan føles som noe man er helt alene om. Det trenger det ikke være. Be om kaffemøter. Be om råd. Kartlegg hvilke selskaper du har lyst å jobbe for. Sjekk om noen du kjenner jobber der allerede. Det er såre enkelt å få god oversikt med LinkedIn.

Diskuter planene dine med en mentor eller andre du stoler på. Ideene blir tydeligere når du sier noe høyt – forpliktelsen til å ta tak øker. Du trenger ikke stå alene.

Hvordan ta et skritt tilbake og se på det «big picture». sier Micael Melcher til Standford Business og om spørsmål du bør stille deg…

5 spørsmål du kan stille deg selv om jobb og karriere

  1. Verdier: Hva liker jeg å gjøre? Hva bringer ut mitt beste?
  2. Visjon: Hvordan ønsker jeg å utvikle meg? Hva vil jeg skape for meg selv?
  3. Kompetanse: Hva bringer jeg til bordet? Hvilken verdi har jeg, og hvordan skal dette utvikle seg over tid? Hva trenger jeg for å komme til neste nivå?
  4. Relasjoner: Hvem støtter meg? Hvem er min heiagjeng? Hvem gir meg motstand og bekreftelser? Hvem kan jeg lære av?
  5. Inviter en mentor eller rådgiver inn i livet ditt. Det å ha noen å spille ball med kan være avgjørende for din fremtid.

NB! Husk at en karriere ikke trenger å være lineær. Det er ikke galt å gå to skritt frem, ett tilbake og et par til siden. Det betyr bare at du utforsker hva som gir mening for deg.

Jeg skrev e-boken Jobb og karriere på 60 minutter fordi jeg selv har vært den som søkte jobb, den som ble ansatt, den som ansatte og senere rådgiver for rekrutterende HR-ledere. Alle disse rollene har ført til at jeg har hatt mulighet til å reflektere over temaet jobb og karriere fra mange ulike ståsteder.

Les også artiklene:

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!