DEL gjerne!

Er du student, ny landsmann eller nyansatt vil en mentor være en verdifull mulighet. Hvorfor? Fordi overgangen til arbeidslivet blir mykere og enklere når du kan få veiledning fra en erfaren person.

Det å komme raskt inn i arbeidslivet er viktig først og fremst for deg selv, men det er også viktig for omgivelsene dine og for samfunnet at du får en god start.

En mentor kan også gjøre en stor forskjell for en som allerede er ansatt og medarbeidere virksomheten ønsker å utvikle videre. Noen har mentorer hele livet og støtter seg på nye mentorer utfra hvor de er i karrièren sin og som kan utfordre og har erfaringer de trenger i den fasen de er i.

Mange virksomheter og høyskoler har egne mentorprogram. Faktum er at det er den den eldste form for lærings-/utviklingsprosess og er satt i system og etablert mange steder i arbeidslivet og innen frivillig arbeid senere år.

Hva er en mentor?

En mentor er erfaren og har integritet og innflytelse i sine miljøer; en veileder og samtalepartner for en person som ønsker jobb- og karrièreutvikling. Møtene skal bære preg av gjensidig læring, erfaringsutveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse. En mentor gir av sin tid, erfaring og nysgjerrighet.

7 grunner til å ønske seg en mentor

 1. Du blir bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter
 2. Du får hjelp til å synliggjøre dine personlige styrker og egenskaper
 3. Du får hjelp til å sette klare mål, oppmuntring og trygghet i egne valg
 4. Du får innsikt i arbeidslivets forventninger og spilleregler
 5. Du får utvidet personlige nettverk
 6. Du får ta del i erfaringer som vil inspirere og motivere
 7. Du utvikler innsikt, tanker og valg knyttet til arbeid og viktige prioriteringer

 Hva kreves av deg som ønsker en mentor?

 • Du tar oppgaven alvorlig og legger tid og energi i forberedelse og oppfølging
 • Du tar ansvar for at mentor-relasjonen skal fungere
 • Du tar ansvar for egen utvikling og egne valg
 • Du stiller spørsmål og viser engasjement
 • Du er åpen og ærlig mot mentor – tør å ta opp ubehagelige temaer

Når jeg tenker på folk som har oppnådd suksess i livet – i idrett eller business – har mange hatt gode trenere eller mentorer underveis. Viktigst for å lykkes i en mentor-relasjon er å være åpen for å veiledning, bli bevisst styrker og egenskaper, tåle å se på egne svakheter og ta imot hjelp til å jobbe med egen utvikling.

Gå ikke i fellen å tro at du har alle svarene selv – for de har du ikke.

PS. Mine egne gode erfaringer har jeg hentet som mentor i Internasjonale Drammen og som faglig prosessleder i mentorprogrammet til Universitetet i SørØst-Norge.

Les også:

Les e-bøkene

E-bøker om Ledelse, kommunikasjon, jobb og karriere

DEL gjerne!