DEL gjerne!

Hva gjør de beste mentorene? Til tross for at de har bagasjen full av kompetanse og erfaring forsøker de å forstå før de gir råd.

De bruker sin kunnskap til å løfte og hjelpe andre til å oppdage og synliggjøre sitt potensial og personlige egenskaper.

Mentorer har ulik bakgrunn, men har én ting felles. De brenner for å utvikle mennesker.

De beste mentorene har et genuint ønske om å gi noe tilbake og gjøre en forskjell. En mentor har erfaring, visdom og kunnskap i fleng – men det er ikke alltid klart for dem hva som den beste måten å formidle eller dele det videre på. Hvordan vet du eksempelvis når du skal dele fra ditt eget ståsted og når du skal lytte? Hvordan skape tillit og pleie forholdet over tid? Dette er spørsmål mange mentorer stiller seg.

Under har jeg plukket ut 13 egenskaper basert på observasjoner og erfaringer som faglig prosessleder i mentorprogrammet Universitetet i Sør-Øst-Norge, mentorprogrammet i Internasjonale Drammen, fra mentorkolleger, egne veiledere og diverse artikler og bøker jeg har lest om mentoring.

13 egenskaper som kjennetegner de beste mentorene

 1. De går aldri rett på med å gi råd og løse problemer. De etablerer først relasjon og tillit.
 2. De innser at noen partnerskap fungerer naturlig, mens en annen relasjon krever mer innsats. De har ingen bestemt ide om hvordan en vellykket relasjon ser ut. De vet at det vil være annerledes for hvert eneste par.
 3. De vet at noen personer liker direkte og uformelle samtaler uten agenda. Andre foretrekker at noe av dialogen utveksles skriftlig slik at de kan tenke over sine personlige mål eller utfordringer og innspillene mentoren har gitt. En klok mentor spør direkte hva vedkommende foretrekker.
 4. De beste mentorene er ikke allvitere. De tenker gjennom hvilke type råd de kan gi og strukturerer samtalene sine deretter.
 5. Mentorskap handler om å møte en person der de er. De lytter til utfordringene, samtidig mens de lytter til hva den andre faktisk sier. Å få tak i essensen i utfordringene gjør det enklere å jobbe mot en produktiv løsning.
 6. Like viktig som å finne en god løsning på en utfordring – er å finne den egentlige utfordringen. Det vet at det er viktig forsikre seg om at man jobber med det «rette» problemet. De stiller spørsmål som; Hvorfor er dette problemet viktig å prioritere? Hva betyr utfordringen rent personlig?
 7. De foretrekker å dele prinsipper eller egne historier som ligner, da de er mer inspirerende og huskes bedre. De vet at det kan være uheldig å anbefale en konkret løsning på et problem på grunn av risikoen for å ikke ha nok informasjon eller se helheten.
 8. De lar den andre snakke minst 50% av tiden for å få informasjon og skape trygghet. For å få informasjon stiller de gode, åpne spørsmål.
 9. En erfaren mentor ber ikke bare om å bli presentert utfordringen, men også forslaget til løsning. Det gir et godt utgangspunkt for å løse problemet. I virkeligheten oppmuntrer det til å tenke gjennom problemet først og utvikle egen evne til å stole på magefølelsen.
 10. De stiller spørsmål som «Hvordan får det deg til å føle deg»? «Hva holder deg tilbake fra å si eller gjøre det du ønsker?»
 11. Det vet at der det er behov for veiledning, så veileder de. Der det er behov for å bli dyttet, så dytter de. Der det er mangel på kunnskap deler de det de kan om emnet.
 12. De går i dybden når man går tom for spørsmål eller temaer. De spør, borrer og utdyper. De snakker om det de spurte sine egne veiledere om da de var i samme fase.
 13. De tar et steg tilbake og leter hensikten. De går tilbake til begynnelsen. Bruker tid på formålet bak et spesifikt problem eller situasjon.

Noe som mangler på listen? Er du selv en erfaren mentor eller har hatt en mentor med verdifulle egenskaper, hører jeg gjerne fra deg.

Photo credit: Bing AI generated

Les også

7 grunner til å ønske seg en mentor

7 gode grunner til å bli mentor


DEL gjerne!