DEL gjerne!

Kjære mentor, din erfaring er gull for en ung student, en ny landsmann eller en nyansatt. Hvorfor? Fordi det å ha en erfaren person til å veilede seg i arbeidslivet, gjør overgangen myk og mindre smertefull.

Det er også gull for arbeidsgivere og samfunnet. Ja, vi er egentlig alle tjent med at unge talentfulle mennesker får en god start slik at de kan realisere drømmen og mestre, prestere og levere for seg selv og fellesskapet.

En mentor kan også gjøre en stor forskjell for en dyktig medarbeider som virksomheten ønsker å utvikle. Mange virksomheter har egne mentorprogram. Faktum er at det er den den eldste form for lærings-/utviklingsprosess og er satt i system og etablert mange steder i arbeidslivet og innen frivillig arbeid de senere år.

Hva er en mentor?

Les e-boken Mentoring på 60 minutter

En mentor er en erfaren person med integritet og innflytelse i sine miljøer; en veileder og samtalepartner for en person som ønsker jobb- og karriereutvikling. Møtene skal bære preg av gjensidig læring, erfaringsutveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse. Som mentor må du gi av din tid, erfaring og nysgjerrighet.

Hvorfor skal du bli mentor? Her er 7 grunner

  1. Det føles meningsfylt å spille andre gode. Du gjør en forskjell i en annens liv.
  2. Du kan ta i bruk lederferdighetene dine fra en ny vinkel.
  3. Det gir glede å dele av sin erfaring, kunnskap og klokskap.
  4. Ved å bli inngående kjent med en helt ny person utvider du din horisont.
  5. Ny læring.  Kanskje er du mentor for en som er født etter 1980.  Hørt om “millenials”? De er født «online».
  6. Muskelen for empati og medfølelse øker i omkrets når du opplever takknemlighet og glede fra den du støtter.
  7. Det er inspirerende å støtte personer som er dønn motivert for å komme i jobb eller utvikle seg.

Kan du bli mentor?

Det kan være ulike kriterier for hva man ser etter i de ulike mentorprogrammene, men her er noen fellesnevnere

• du er faglig nysgjerrig
• du har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
• du har mulighet til å sette av tid uten kompensasjon
• du kan kommunisere
• du er villig til å dele nettverket ditt
• du er villig til å dele av egne erfaringer
• du er inkluderende, åpen og imøtekommende
• du har relevant arbeidslivserfaring

Hva med deg?

Dersom dette treffer deg i hjertet håper jeg du kaster deg rundt og stiller deg til disposisjon for nyansatte på arbeidsplassen, ledertalenter, studenter eller flyktninger og innvandrere.

Mine egne gode erfaringer har jeg hentet som mentor i Internasjonale Drammen og som faglig prosessleder i mentorprogrammet til Universitetet i Sørøst-Norge.

Les også:

Lyst til å vite mer om hva mentoring er? Ta kontakt

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!