DEL gjerne!

Har du som leder kontaktet de som nå er «beordret» på hjemmekontor? Tar du regien eller sitter du lammet av skrekk over det uforutsigbare. Er du heldig har selskapet en klar strategi for kriseledelse.

En pandemi var kanskje ikke en del av planen, men har du som toppleder kalt inn alle med lederansvar til en digital samtale om hvordan lederskap skal håndteres internt og eksternt? I tillegg det økonomiske aspektet, hvordan ta vare på og involvere ansatte, hva er mulighetene gitt situasjonen og hvordan differensiere seg nå – selv om det er krise i selskapet, landet og verden?

Det er nå endringsledelse får mening og det er nå selskapets verdier vil vise sitt rette ansikt.

Hva er kommunikasjonsstrategien? Hva, hvordan, hvor ofte og til hvem? Kommunisere gjennom alle effektive medier. Bruk forskjellige

Kriseledelse

kommunikasjonsstiler for å sikre at alle forstår. Gjenta meldingen. Å si det en gang er ikke nok.

Liv og helse kommer først. Når det er ivaretatt best mulig, hva skjer videre? Ta kontroll over tankene, følelsene og måten du håndterer problemer på, gode ledere har selvkontroll. Når ingenting annet ser ut til å fungere, pust med magen, en god natts søvn og begynn på nytt dagen etter. Å la følelsene ta overhånd kan føre til at underordnede mister troen på dine evner som leder. Ansatte kan tolke dette som et tap av kontroll.

Det er nå ditt lederskap blir satt på prøve. Det er nå du kan vise deg frem.

5 tips til kriseledelse

Tipsene er generelle og kan være nyttige i alle typer kriser – ikke bare en pandemi.

  1. Avklar forventninger. Vær ærlig. Når krisen rammer, er det menneskelig å ønske å komme over det så raskt som mulig, men vi må formidle alvoret og effekten av krisen. Samtidig med å beholde og formidle optimisme, må kolleger vite at det kan gå en stund før stormen går over. Forberede dem på at det blir krevende tider.
  2. Det er krise i virksomheten, finn løsninger, vær kreativ, be om innspill og ideer fra rådgivere og kolleger. Hvordan tar vi det videre, hva er det beste vi kan gjøre nå – gitt situasjonen?
  3. Vis positivitet. Det å være positiv gir energi, som bensin eller strøm på bilen. Når alt er negativt, kan du velge å bli fanget av det negative eller velge å gjøre noe positivt med det. Det er alltid et valg.
  4. Lag en plan. Be om råd. Involver dine nærmeste i utarbeidelse av planen i den hensikt å holde de ansatte inspirerte og produktive. Hva er de viktigste prioriteringene nå? Vis besluttsomhet.
  5. Kommuniser, kommuniser, kommuniser. Hold folk informert om hva du vet, hva du ikke vet, hva du gjør for å finne ut om hva du må vite og hva beslutningene dine er og hvorfor du tok dem.

Det er toppledelsen og styrets ansvar å ha plan for risiko og ulike kriser selskapet kan bli utsatt for, men til deres forsvar – få eller ingen kunne forutse en invasjon av virus, en pandemi slå ned med lynets hastighet.

ELLER KUNNE VI DET? Sjekk hva Bill Gates sa om pandemi allerede i 2015.

Det viktigste nå er at ledere på alle nivåer og ansatte – viser seg frem og gjør det beste ut av det verste.

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!