DEL gjerne!

Menneskevennlig ledelse? Hva ellers? sier du kanskje. Det er jo mennesker vi skal lede? Men det har ikke alltid vært slik og fortsatt finnes det ledere hvis taktikk er pisk, trusler og straff.

Ledelsesfaget – er som alt annet – i bevegelse og endring. Forretningsforståelse, digital- og faglig kompetanse, strategisk tenkning og finansiell innsikt selvsagt alltid være viktige ferdigheter for ledere, men hva har kommet enda bedre til syne de siste årene? Jo, ledere som har spesielt gode menneskelige egenskaper og innsikt.

Det å lede mennesker til engasjement og resultater topper listen over kompetanser en leder må ha for å lykkes i dag.

Hva menes med å ha menneskekunnskap? Mange påberoper seg å ha denne innsikten, men hva er det egentlig og i dette tilfellet spesielt innen ledelse? Hva skal til for å motivere, inspirere og få kontakt med folkene sine? Dagens Perspektiv gir en god beskrivelse av hva som menes med menneskekunnskap for en leder.

God menneskekunnskap for en leder innebærer å ha en dyp forståelse av mennesker og deres atferd. Dette inkluderer å ha kunnskap om hva som driver oss mennesker, hvordan vi samhandler med hverandre, og hvordan vi kan motivere og engasjere andre. En leder med god menneskekunnskap har evnen til å forstå og håndtere ulike personligheter og arbeidsstiler, og kan tilpasse sin ledelses-stil for å få det beste ut av hver enkelt ansatt. En slik leder er også i stand til å bygge tillit og gode relasjoner med sine ansatte, og kan skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø.

Dagens Perspektiv

Hvis du har lest artikkelen 12 viktige lederegenskaper i 2020 vil du legge merke til at følgende 7 punkter kommer i tillegg til lederegenskapene definert i denne artikkelen – som også er et utdrag fra e-boken Ledelse på 60 minutter.

7 – menneskevennlige lederferdigheter 

  1. En leder som utøver reflektert og empatisk lederskap. Det er behov for mer empatiske og autentisk ledelse. Ledere i 2023 er bevisst på hvordan de kan kommunisere med inspirasjon, følelse og medfølelse, vise sårbarhet og innrømme feil.
  2. En leder som skaper engasjement. Pandemien har vist oss enda tydeligere behovet for å ta vare på folkene våre. De bygger relasjoner, tillit, og gir muligheter og skape forutsetninger for trivsel og engasjement på jobb. De aksepterer at noen mennesker jobber bedre hjemme og trenger fleksibilitet, og tilrettelegger for dette slik at de kan utvikle seg og utføre jobben.
  3. En leder som stimulerer tenkning for vekst. De vet at for å blomstre inn i fremtiden, må organisasjoner være i stand til å tilpasse seg raskt til de stadig skiftende miljøene de opererer i. De bygger en fleksibel kultur, aksepterer egne og andres feil som muligheter til å gjøre organisasjonen bedre og er komfortabel med å stille spørsmål, være interessert og nysgjerrig.
  4. En leder som veileder og utvikler ansatte. Menneskeorienterte ledere koker ned til ledere som setter sine ansatte først. Ledere tar i større grad utgangspunkt i at hver medarbeider har talent og synliggjør bidraget deres. De forstår at talentutvikling skjer gjennom hele karrieren og at kompetanseutvikling er prioritert for å holde teamet målrettet engasjert og utfordret.
  5. En leder som utvikler lederskap hos andre. Kvaliteten på ledelse organisasjonen er den viktigste enkeltfaktoren i forskjellen mellom suksess og fiasko. De delegerer lederoppgaver på tvers av teamet for å fremme veksten av lederskap i teamet sitt.
  6. En leder som skaper psykologisk trygghet. Tillit i teamet fjerner frykten for å bli straffet eller ydmyket for å foreslå ideer, stille spørsmål, lufte bekymringer eller innrømme feil. Lederen går foran i dyrke en kultur der man ikke skylder på andre, dyrker det positive, inkluderer teamet sitt i beslutningsprosessen, stimulerer til åpenhet rundt tilbakemeldinger og står bak teamet sitt.
  7. En leder som viser selvinnsikt. Selvinnsikt står sentralt å lede et team i 2023. Ledere med gode selvinnsikt forstår deres styrker og mangler og at autentisitet er avgjørende for alt de gjør. En slik leder viser mer empati, sårbarhet og ydmykhet.

Utdrag fra Philippa Mathewson – Leadership skills

E-bok: Ledelse på 60 minutter

Hva betyr god menneskekunnskap i ledelse?  

Hva skal til for å motivere, inspirere og få kontakt med folkene sine i 2023?

-Ledelse handler ikke om å ha ansvaret. Ledelse handler om å ta vare på menneskene du har ansvaret for

Simon Sinek

Hvis du har lest artikkelen   12 viktige lederegenskaper i 2020 vil du legge merke til at de følgende punktene kommer i tillegg til de 7 lederegenskapene definert i denne artikkelen.

Utdrag fra e-boken «Ledelse på 60 minutter».


DEL gjerne!