DEL gjerne!

Vi vet det allerede. Det å tiltrekke, utvikle og beholde kompetente ansatte, er hardt arbeid. Vi vet også; det å ha tilgang på tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er «være eller ikke være» for en virksomhet. Mangel på kompetanse betyr stagnasjon i vekst og tapende konkurranseevne.

I faser med vanskelig tilgang på arbeidskraft tas kreative tiltak i bruk for å fremstå som den mest attraktive arbeidsgiveren – og vi «stjæler» folk fra hverandre.

Arbeidsgivere gjør seg lekre for å kapre de beste og tilbyr et fruktfat av goder. Ansatte fristes med frynsegoder for lommebok, helse, livsstil, kompetanseutvikling og det sosiale.

Et internt mentorprogram ses ikke så ofte på den listen. Kanskje er man ikke klar over at mentoring kan det være en av de enkleste måtene å sikre engasjerte, produktive og fornøyde ansatte?

Statistikk fra dusinvis av bedrifter og forskere viser en trend der ansatte som blir veiledet – blir i bedriften. Kanskje er årsaken til at 70 % av Fortune 500-selskapene allerede har en form for veiledningsprogram?

Eksempelvis får alle ansatte i Deloitte tilbud om en egen coach som utvikling- og karriereveileder – også i Norge.

En studie i Sun Micro Systems viser at antallet som ble i virksomheten var betydelig høyere for de som deltok enn for de som ikke deltok i mentorprogrammet. Så når vi nå vet at veiledning gjør at ansatte blir i bedriften lenger, hva kan være årsaken til at det virker?

4 grunner til at mentorprogram virker

1. Mentoring betyr støtte, Rundt 50 % av ansatte forlater jobben på grunn ledelsen. Mentorer fungerer som en støtte og selv om en mentor ikke skal erstatte en leder, kan de være en god ressurs for en ansatt å henvende seg til og diskutere med.

2. Mentoring betyr anerkjennelse. Tilbudet om en egen mentor bidrar til bedre selvfølelse og kan derfor være en stor, kostnadseffektiv fordel. Når en ansatt føler seg verdsatt, er oppsigelse mindre sannsynlig.

3. Mentoring betyr kommunikasjonen Vi vet at det å kommunisere godt er viktig. Et mentor kan oppmuntre til å kommunisere mer og bedre og dermed bryte ned barrierer. Hvis en ansatt trenger å forbedre sine kommunikasjons-ferdigheter, kan veiledning være løsningen.

4.Mentoring betyr læring. Mentoring kan hjelpe en medarbeider å lære både gjennom å bli veiledet og veilede andre. Når ansatte føler at de lærer, øker engasjementet. Læring gir en følelse av tilfredshet, belønning og kan oppmuntre til ytterligere læring og utvikling.

Så hvorfor ha en mentor når man har en leder?

En leder kan og skal veilede, men må balansere mellom å ivareta medarbeidernes behov og organisasjonens interesser. En leder har ansvar for ta beslutninger delegere oppgaver, løse konflikter og følge opp resultater.

En mentor har ingen formell autoritet over sin mentee, står utenfor arbeidssituasjonen og derfor friere til å gi ærlige og uavhengige råd. En mentor kan være en kilde til inspirasjon, læring, nettverk og personlig vekst. En mentor kan også hjelpe med å se ting fra et annet perspektiv, utforske nye muligheter og håndtere utfordringer. En mentor kan altså være et verdifullt supplement til lederen.

Det er gammelt nytt at det å miste en produktiv medarbeider koster virksomheten dyrt. Det å ikke tiltrekke seg nok kapasitet og kompetanse, er fatalt.

 

Mentorordninger kan ha ulike hensikter og mål.

Her er noen av de mest vanlige

  • Støtte for nye medarbeidere
  • Fremme mangfold og inkludering
  • Utvikle nye ledere
  • Sparringspartner for erfarne ledere
  • Karrieresteg / ny jobbrolle
Mentorprogram

5 år som fag- og prosessleder for mentorprogrammet ved Universitetet i Sørøst-Norge for å forberede bachelorstudenter på arbeidslivet har lært meg hva som skal til for å lykkes etter hensikten. En hensikt vil variere fra program til program, men rammene rundt er de sammeNysgjerrig på hvordan det kan fungere i din bedrift?


DEL gjerne!