DEL gjerne!

Fra student til jobb og karriere? – Skaff deg en mentor

Hvordan gå fra å være student til arbeidsliv, jobb og karriere? Hvordan gjøre overgangen best mulig? Hva skal til for å få drømmejobben og lykkes i den? Mange spørsmål oppstår. Hvem kan gi svar, støtte og hjelpe? Vi tyr ofte til foreldre, en lærer eller venn.

Fra student til jobb – en mentor kan gjøre forskjellen

«Hjelp meg til å se hva jeg tenker» (Sokrates)

Jeg slår et slag for mentoren. En erfaren person hvis oppgave er å forstå og hjelpe deg å tenke. En person som er dedikert og opptatt av utfordringer og muligheter – slik at du kan utvikle deg så effektivt som mulig.  En mentor kan hjelpe en student med å forberede seg til arbeidslivet etter studentlivet. Skape en unik mulighet for å utvikle og øve på viktige ferdigheter som trengs på en arbeidsplass og gi et praktisk og realistisk bilde av arbeidslivet. En mentor kan også hjelpe med å utvikle et nettverk av kontakter med enkeltpersoner i studentens interesse- og fagfelt.

Hva sier studentene selv om sin mentor på veien mot jobb og arbeidsliv?

Her er noen sitater fra USNs mentorprogram for bachelorstudenter

Student jobb mentor
-Jeg har fått svar på mye jeg lurte på i forbindelse med fremtidig jobb
-Jeg har fått oppmuntring og trygghet i egne valg
-Jeg søker på stillinger jeg ikke hadde søkt på uten mentor-programmet
-Jeg har fått en støttespiller i min mentor som jeg kan spørre og som setter av tid til meg
-Jeg har hatt stort utbytte av å møte folk i ulike roller i næringslivet

Det er ingen mentorprogram tilgjengelig for deg? Dette kan du gjøre:

Er du heldig har du tilgang til et mentorprogram på studiestedet, eller i en organisasjon du er medlem av. Hvis dette ikke er tilfelle, tenk fritt på noen du beundrer – en person med status og et godt renomme. En som har gått en vei du ønsker å gå. Sjekk ditt fysiske og digitale nettverk (LinkedIn).

Aller viktigst er allikevel mentorens selvinnsikt, kompetanse og kommunikasjons­ferdigheter i tillegg til tilgjengelighet og et genuint ønske om å utvikle en annen person. Be om et uformelt møte; en kopp kaffe. Si at du ønsker noen råd fra en erfaren person. Vit at de fleste mennesker liker å hjelpe og føler seg ofte beæret over å bli spurt om råd.

Spør du om de kan være din mentor er sjansen relativt stor dersom du selv viser engasjement og vilje til utvikling. Mange mentorer bekrefter at de opplever stor gevinst; læring og ny innsikt i relasjon med en ung person. Start samtalen med å be om noen konkrete råd om jobb og arbeidsliv og ta det derfra.

9 tips til temaer med mentor. Studentenes egne favoritter.

  1. Tydeliggjøre egne styrker, kompetanser og interesser
  2. Hvordan gå frem for å bygge nettverk?
  3. Aktuelle jobber i lys av bakgrunn / utdannelse
  4. Se på relevante stillingsannonser sammen
  5. Få innsikt i søknadsprosesser, søknad, CV og LinkedIn
  6. Trene på jobbintervju
  7. Trene på presentasjoner
  8. Besøke / «skygge» en relevant virksomhet
  9. Få innsikt i arbeidslivets spilleregler

Det å be om hjelp viser styrke – ikke svakhet. Mentoring er verdens eldste form for utvikling – helt fra antikkens Homer og Odysseen – der kong Odyssevs ber sin venn Mentor ivareta sønnen Telemakhos mens han selv kriget i Troja. I dag lever mentoring i mange ulike former på høyskoler, i organisasjoner og virksomheter.

Når jeg tenker på folk som har oppnådd suksess i livet – i idrett eller business – har mange hatt gode trenere eller mentorer underveis. Viktigst for å lykkes i en mentor-relasjon er å være åpen for å veiledning, bli bevisst styrker og egenskaper, tåle å se på egne svakheter og ta imot hjelp til å jobbe med egen utvikling.

Husk livet er for kort til å løse alle utfordringer alene.

Mentoring er å støtte og oppmuntre folk til å styre egen læring for å maksimere potensialet, utvikle ferdighetene sine, forbedre prestasjonene og bli den personen de vil være.

Eric Parsloe

LES OGSÅ

Photo credit: shutterstock.com / Pixabay.com


DEL gjerne!