DEL gjerne!

Hver fjerde student sliter med psykiske plager, står det i Drammens Tidende 11. september 2018. Ikke nok med det. Drammen selv scorer over landsgjennomsnittet.


Utdrag fra DT: Noen av studentene skylder på skolepress. – Man er opptatt av å gjøre det så godt som mulig, i tillegg til at man sammenligner seg med andre på studiet. – Spesielt rundt eksamenstider. Det kan også være higet etter å «passe inn» som en mulig grunn til de høye tallene.

– Det kan være kles- eller kroppspress, for eksempel. Samtidig ser vi jo at mange holder seg for seg selv og kanskje er ensomme. Det er også forventningene til hvordan man skal prestere gjennom hele skolegangen, sier to av studentene.


Unødvendig å si at dette er en skremmende og trist utvikling. Vi som bor i Norge har tilsynelatende alt, men det må være noe annet og mer diffust de unge mangler som ikke får næring eller støtte. Jeg er ingen psykolog, men tror det er behov for mer enn å oppfordre de unge til å tenke at de er gode nok. Rådet er fint, men hjelper sannsynligvis lite på det som ligger under og forårsaker frykt, angst, stress og utilstrekkelighet.

Det krever noe mer. Hva som kreves vil naturlig variere. Noen vil trenge terapi, samtaler, veiledning. Andre kan ha nytte av helt konkrete verktøy og teknikker. Verktøy som eksempelvis JTI som bidrar til selvinnsikt og skaper større bevissthet om egne styrker og utviklingsområder. Et verktøy som sier noe om den enkelte som type, hva man foretrekker (preferanser) og om hva som faller naturlig og hva som er naturstridig.

Verktøyet bidrar til å bevisstgjøre sterke sider og utviklingsområder knyttet til det foretrukne

arbeidsmiljøet, kommunikasjons-, lærings- og arbeidsstil samt de ulike rollene man er egnet til å dekke i arbeidslivet.

Siden jeg selv jobber med og er sertifisert i Jungiansk Type Index fattet jeg interesse for denne artikkelen fra Universitetet i Stavanger og håper de som er berørt kan ha glede av å lese den. Bak lenken finnes et «abstract,» i tillegg til den komplette Masteroppgaven; «Bruk av Jungiansk Type Index i den videregående opplæringen»

Studiens funn indikerer at deltakerne i den JTI-baserte intervensjonen rapporterte en signifikant forbedring i deres skolerelaterte motivasjon og opplevelse av stress, bruk av aktive mestringsstrategier og indikatorene på psykiske helse i forhold til sammenligningsgruppen.

Les studien her:
En studie om effekten en intervensjon forankret i Jungiansk Type Index har på elevenes skolerelaterte motivasjon, opplevd stress, stressmestring og psykiske helse i den videregående opplæringen

LES E-BØKER

Ledelse på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Medarbeidersamtalen på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Jobb og karriere på 60 minutter
-til deg som søker jobb eller vil endre karriere

Retorikk på 60 minutter
– for deg som snakker til et publikum

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!