DEL gjerne!

Måloppnåelse? Ett enkelt tiltak – stor effekt

Sliter du med å nå resultater i enheten du leder? Før du skyter fra hofta og iverksetter tiltak – ta en grundig prat med de som er nærmest kundene, markedet, tjenestene og produktene – med andre ord; de som skal gjøre jobben.

Ingen har bedre forutsetninger for å vite hvor skoen trykker enn de som har skoene på. Inviter til formelle og uformelle samtaler. Still spørsmål, vær interessert og nysgjerrig. Hva skal til? hva anbefaler medarbeideren? Hva hindrer dere i å nå målet … etc. Lytt, lær og led. Få tak i essensen, borr i tvetydigheter og få tak i problemene – såvel som ideene.

Måloppnåelse? Et enkelt tiltak – stor effekt

Noen måneder er for kort tid til å snu en skute, men er du allerede på rett kurs og bare trenger mer vind i seilene er mitt råd ….

  1. inviter alle som rapporterer til deg til 1-1 målsamtale tidlig i perioden
  2. sett eller følg opp mål for perioden frem til frist
  3. bli enige om aktiviteter som skal føre til måloppnåelse
  4. stimuler til innsats ut fra den enkeltes behov (anerkjennelse, insentiver)

De viktige samtalene om måloppnåelseE-bok: Ledelse på 60 minutter

Still spørsmål i 1-1 samtalen. Hva kan medarbeideren bidra med i årets siste kvartal som støtter målene til enheten din og virksomheten?

Bryt det store målet ned til realistiske prosjekter, oppgaver, eller tiltak sammen med medarbeideren.

Bli enige om en frist og videre oppfølging.

Deleger, deleger, deleger. Stol på at medarbeiderne kan sine saker, la vedkommende få sin plass i solen, men stå på sidelinjen for å sikre at de er på rett spor. Vis interesse, veiled og bidra der det er nødvendig.

Personlig har jeg hatt ledere som har heiet og ledere som har overlatt meg til meg selv. Så lenge førstnevnte ikke er en micro-manager og sistnevnte ikke en velmenende leder som har misforstått og mikset begrepene interesse og innblanding – tror jeg at jeg kan påstå følgende…

… uansett medarbeiders type, preferanser og personlighet – om vedkommende er ekstrovert eller introvert. Hjelp, støtte, interesse og anerkjennelse har aldri skadet – snarere tvert imot.

Så om du skal nå målene legg til rette for det gjennom samtale, mål, oppfølging, tilbakemelding.

Selger du imidlertid dårlige produkter og tjenester i et fallende marked kan jeg ikke love noe utover at du som leder har gjort ditt aller beste for å minimalisere fiaskoen.

Ingen har bedre forutsetninger for å vite hvor skoen trykker – enn de som har skoene på.

Les artikler

-Medarbeidersamtale for “dummies”
-Sent ute til medarbeidersamtalen? Forbered deg på 1-2-3

Sjekk workshops

-Fra mål til handling – om målstyring

-Den moderne medarbeidersamtalen – for ledere

Les e-bøkene

Photo credit: pxfuel.com/en/free-photo-ebnnh


DEL gjerne!