DEL gjerne!

Er en god leder automatisk en god mentor? Ofte ja, men ikke nødvendigvis. Fem år som prosessleder i et mentorprogram for bachelorstudenter, gjort meg oppmerksom på det.

En frekk og freidig påstand vil nok mange ledere si. -Så klart at en person med lang ledererfaring og sekken full av kunnskap er god mentor! Fartstid som leder er et godt utgangspunkt for god mentoring. Kanskje det beste. Men kan vi sette likhetstegn mellom de to rollene?

Men først. For at et mentorprogram skal tjene sin hensikt er det tre forutsetninger. Viktigst er

  1. profesjonell riggingen av programmet
  2. gjennomtenkt «matching» av mentorpar
  3. motiverte og engasjerte adepter

Er dette på plass, ligger suksessen i; arbeidet mentor og adept gjør før, under og etter møtene sine. Adeptens motivasjon og vilje til å få utbytte av relasjonen er avgjørende. Helt essensielt er mentorens egenskaper, ferdigheter, kunnskap og klokskap. Det er mentorens evne til å veilede som fører til utsagn som «jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten min mentor».

Mentorprogram

Last ned e-boken Mentoring på 60 minutter HER

Det er naturlig at mentorer med lang ledererfaring tenker at de IKKE trenger en egen opplæring. De har jobbet seg opp i en lederposisjon, og erfaringen de har burde være nok, ikke sant? Logisk nok for ledelse og mentoring er beslektet og har overføringsverdi – men er ikke det samme.

Mentorer i det samme programmet har ulik bakgrunn og utgangspunkt. En god innføring får alle på samme banehalvdel med felles forståelse for retningslinjene, rollen og forventningene. Selv om ledere kanskje tror de vet alt allerede, sikrer opplæring at eventuelle hull de har (uten å vite det) fylles.

Bevisstheten over behovet for å tilby en plattform for å utøve mentorrollen best mulig, har gjort at vi over tid har bygget en «Mentorens verktøykasse» – med tips, råd og inspirasjon. Kassen er kontinuerlig under arbeid – nytt og oppdatert innhold fylles på.

Jobber du med å iverksette et mentorprogram i din organisasjon, gi mentorene effektive «startkabler». Ta det med i planleggingen. Vi kan verken kreve eller forvente at en dreven leder automatisk er en dreven mentor. Den gode nyheten er at veien kort. Mange av punktene under er kjente for drevne ledere, men ikke alle

Fra god leder til god mentor

1. Hva er en god mentor?
2. Hva gjør de beste mentorene?
2. Hva mentorrollen er og hva den ikke er?
3. Hva ligger i god veiledning en adept?
4. Hva skal til for å bygge en trygg og tillitsfull relasjon med adept?
5. Kunsten kommunisere, gi tilbakemelding og aktivt lytte
6. Effektive spørsmålsstillinger for å få gode diskusjoner
7. Hvordan håndtere ulike dilemmaer som kan oppstå
8. Hvordan hjelpe adept med å identifisere og jobbe mot et mål
9. Hvilke temaer bør diskuteres i løpet av mentorperioden?

Så sørg for at nett- og/eller fysiske møter med relevante temaer i en egen innføring for mentorer står på agendaen. Det kan gjøre en stor forskjell for adeptenes opplevelse og nytteverdien for alle som deltar – også mentorene.

Sjekk: WORKSHOP – MENTORPROGRAM


For deg som vurderer ny jobb anbefaler jeg også e-boken Jobb og karriere på 60 minutter, For deg som jobber med ledelse. Les e-boken Ledelse på 60 minutter. Begge er fulle konkrete og nyttige tips du kan ta i bruk med en gang. Motta e-bøkene mot symbolsk sum til Indias Barn.

Last ned og les-bøkene

Mentoring på 60 minutter for deg som er/skal bli mentor

Ledelse på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Medarbeidersamtalen på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Jobb og karriere på 60 minutter
-til deg som søker jobb eller vil endre karriere

Retorikk på 60 minutter
– for deg som snakker til et publikum


DEL gjerne!