Hvorfor er JTI viktig?

JTI er viktig for deg fordi du får bedre forståelse av deg selv lærer hvordan vi mennesker oppfatter informasjon setter pris på egne og andres spesielle evner og styrker lærer hvordan du skal utnytte din og andres styrke utvikler og forbedrer områder som du overser eller som ikke faller så naturlig vil oppleve stor glede av kunnskapen Les mer...

2019-03-13T06:56:11+01:00By ||

Hva er JTI?

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra". JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. Les mer...

2019-04-29T13:05:04+02:00By ||

Hvorfor ta JTI?

Fordelene ved JTI er at den er ikke-vurderende viser dine preferanser - det vil si hva du foretrekker godt utprøvd, basert på grundig forskning laget for normalt fungerende personer profesjonelt administrert og tolket lett å fylle ut Rapporten du mottar etter at du har besvart spørsmålene kan fås på følgende Les mer...

2019-03-13T06:56:11+01:00By ||

Hva betyr de 4 bokstavene i JTI?

JTI-verktøyet hjelper deg å oppdage og forstå din personlighetstype ved å identifisere dine preferanser mellom fire par av motsetninger. Hver av de motsatte preferanser er representert med en bestemt bokstav Ekstroversjon (E) eller Introversion (I) Din preferanse viser om du har en tendens til å fokusere på og få energi fra folk Les mer...

2023-05-23T20:50:05+02:00By ||

Hva kan du bruke JTI til?

Hva du får ved å bli kjent med JTI lære dine preferanser å kjenne få en logisk ordnet modell på mennesklig adferd øke din selvfølelse (positivt menneskesyn) forstå hvordan du passer i din jobb diskutere dine følelser ut fra et objektivt rammeverk kommunisere mer effektivt med andre samarbeide bedre hjemme Les mer...

2016-07-29T12:39:58+02:00By ||

JTI til personlig utvikling

Tankekors .. vi har alle noe å lære og noe å lære andre alle har sin egen vei til suksess vi trenger ikke alltid å være enige, men det hjelper å forstå det er det stor variasjon mellom de 16 JTI-typene det er variasjoner innen den enkelte JTI-type en typebeskrivelsene forklarer Les mer...

2017-05-26T09:49:14+02:00By ||

Hva kan en virksomhet bruke JTI til?

Fordeler for virksomheten en logisk ordnet modell for menneskelig adferd redusererer uproduktive konflikter identifiserer styrker og muligheter i grupper identifiserer tilstanden i spesifikke enheter eller funksjoner får en teori som er rimelig enkel å forstå byggre opp forståelse for normer og kultur forstår hvordan en person passer i sin jobb får Les mer...

2019-09-24T13:38:39+02:00By ||

JTIs begrensninger

JTI typeteori har sine begrensninger.  Den forklarer ikke alt og man skal ikke overtolke andre gjennom typekunnskap.  Typeteorien grupperer mennesker i et antall relative grove kategorier og gir begrenset mulighet til å fange de individuelle nyansene. Med disse begrensningene i minne, vet vi likevel at typetoerien gir en innsikt i Les mer...

2019-03-13T06:56:13+01:00By ||

JTI-rapportens innhold

Hva inneholder JTI-rapporten? JTI-profil (typologi) sterke sider generelle egenskaper ved den enkeltes preferanser spesifikke utviklingsområder kommunikasjonform læringsstil karrieremuligheter arbeidsstil trivsel- og suksessfaktorer arbeidsmiljø ... i tillegg får du noe til ettertanke Les mer om JTI workshop

2020-11-03T15:27:12+01:00By |

Etikk og konfidensialitet

Scalero benytter og kjøper JTI-testen som er utviklet av Organisasjonspsykologene Optimas og legger derfor ved deres prinsipper for etikk.  Vi som er sertifisert hos Optimas plikter å følge samme retningslinjer. -------------------------------- Utdrag fra Organisasjonspsykologene Optimas I vårt arbeid legger vi til grunn "Etiske prinsipper for nordiske psykologer". Dette våre oppdragsgivere Les mer...

2019-02-06T22:42:56+01:00By |
Go to Top