DEL gjerne!

Kortspillet Idiot er så enkelt at det kan spilles av alle. Taper du spillet er du en idiot (ifølge reglene). Er du den nye lederen spill kortene dine riktig.

Mediene skriver om ledere i politikk og næringsliv som tar sin hatt og går. Vi leser om ledere som motvillig mister sin hatt og ledere som får flunkende nye hatter.

Det knytter seg stor spenning til den nye lederen – mer spenning enn den nye lederen har godt av å vite. Det sjekkes, spekuleres og synses. Hvordan blir det for virksomheten, avdelingen, teamet og den enkelte? Skummelt og spennende – alt på en gang. Men i motsetningen til kortspillet er ledelse krevende, så det gjelder å ha gode kort på hånden og flere ess i ermet.

Smarte leder bruker og planlegger de første 90 dagene godt. De blir kjent med organisasjonen og skaffer seg oversikt og grunnlag for å foreslå veien videre. De setter seg inn i kulturen, verdiene, visjonen, strategien, forretningsmodellen og beslutningsprossessene. De har gjerne to tanker i hodet samtidig og iverksetter også noen etterlengtede quick-wins i denne perioden. Da viser de sine kolleger handlekraft og gjennomføringsevne.

Er du den nye lederen? Her er 7 tips

  1. Folkene dine vet at de må tilpasse seg deg. Like viktig er at du må tilpasse deg dem. Er du lederen som vet alt allerede første uken er det store muligheter for at respekten for deg som leder forsvinner “som dugg for solen”.
  2. Lær alt du kan av dine ansatte før du gjør en eneste endring. Hva gjør de? Hvorfor de gjør det og hvordan? Ta 1-1 samtaler og lytt. Ta deg god tid til å lære. Du gjør dine vurderinger, har meninger og synspunkter, men venter til du har lært, lyttet og lagt sammen – før du iverksetter endringene.
   Ansatte har mange spørsmål om den nye lederen

   Hvordan er den nye lederen?

  3. Vit at det er skummelt å få en ny leder. Dine intensjoner og mål er ukjente for dine ansatte, vær åpen og ærlig om mål og hensikt – spesielt når nye initiativer lanseres eller legges frem.
  4. La medarbeiderne vite hva som skjer og hva som er motivasjonen og tankegodset bak beslutningen og ikke la folk trekke sine egne slutninger. Helst er de fleste beslutninger og mål et resultat av en prosess med de ansatte, så da er en stor del av forankringen gjort. Men det er bedre å overkommunisere enn å ta for gitt at det råder enighet og forståelse.
  5. Inviter folk til å dele sine utfordringer med deg. Selv om du ikke er gammel i «gamet» i din nye rolle, kan du stille de gode spørsmålene og skape tillit gjennom å finne løsninger sammen.
  6. Jeg vet at du vet, men fall ikke for fristelsen til å være en micro-manager. Delegering er en viktig del av å bli en respektert leder – og viktig for folks personlige utvikling. Avklar forventninger, vær tydelig på mål og forventet resultat, følg opp etter behov, len deg så tilbake og la den enkelte medarbeider skinne – underveis og når målet er nådd.
  7. Gi tilbakemeldinger ofte og konstruktivt og ros gjerne i plenum. Når du gir tilbakemelding si hva som er bra og hvorfor. Ordene «flott, fint, bra» er hyggelig, men si noe mer slik at vedkommende forstår helt konkret hva som er bra og hvorfor. Det medarbeideren kan forbedre og utvikle seg på, tar du under fire øyne – helst der og da. Forbedring og utvikling er også vesentlig i medarbeidersamtalen, statussamtalen eller utviklingssamtalen.

Tilslutt. Det er ikke enkelt å være leder, men ta det med ro – du blir ikke perfekt – uansett hva du gjør. Perfekt er heller ikke de ansattes forventninger til deg. Heldigvis.

Andre artikler
Suksessfulle leder jeg har jobbet med har en felles hemmelighet
Medarbeidersamtalen på 1-2-3
12 viktige lederegenskaper
Ny leder i ny virksomhet

Photo credit: Pixabay.com / Shutterstock Alexander Sviridov


DEL gjerne!