DEL gjerne!

Når en person i en viktig rolle slutter, blir syk eller dør må etterfølgeren stå klar på kort tid. Kong Harald kan alt om betydningen av etterfølgerplanlegging.

Rekken med etterfølgere til kongen er lang. Kongehuset er best i klassen til å identifisere kandidater. Etterfølgeren Haakon Magnus har trent på rollen som fremtidig monark i over 50 år og er klar til å overta riket nå – hvis han må.Etterfølgerplanlegging

For hva skjer i en virksomhet dersom ledere eller nøkkelpersoner uteblir av ulike årsaker? Hvem er rett person og kan gå raskt inn i rollen?

Her har kongen riktignok en klar fordel. Han har hatt god tid til å forberede neste generasjon.

I hans hus hadde nok verden gått videre en stund, men for virksomheter handler det om risikostyring; en øvelse det kan koste dyrt å overlate til tilfeldighetene.

I alle organisasjoner finnes roller og posisjoner som er avgjørende for at helheten skal fungere. De som sikrer fremtidig ferdigheter og kompetanse for å nå strategiske mål også på sikt – vil stå sterkere enn konkurrentene.

Akkurat som kong Harald. Med god etterfølgerplanlegging har han sikret fremtiden og håndtert konkurransen.

Gjennom sin topptrente kandidat og arveprins står monarkiet støtt og republikanerne er gitt dårlige kår.

5 tips i etterfølgerplanlegging

  1. Inkluder etterfølgerplanlegging i forretningsstrategien
  2. Se etter ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å nå de langsiktige målene
  3. Gjør en vurdering av kompetanse og kunnskap som rollen(e) krever
  4. Fyll på med kompetanseutvikling eller arbeidserfaring til kandidater som mangler nødvendige ferdigheter
  5. Godkjenne, utvikle og veilede etterfølgerkandidatene.

Her scorer kongen bra selv om hans førstefødte ikke ble hans “successor”. Hun ble født 19 år for sent. Kvinner hadde ikke rett til tronen i 1971. Haakon rykket frem i køen og kunne kreve sin rett.

Det var verken ferdigheter eller kompetanse som lå til grunn, men akkurat det – er det sørget for i mellomtiden – i god tid før hans egen kroning.

Juvelen i kronen

Dersom du jobber i ledelse eller HR og trenger en diskusjonspartner kan du ringe kongen. Han har god peiling på etterfølgerplanlegging; ved å både sikre egne etterfølgere og være en etterfølger selv. Med andre ord; et eksempel til etterfølgelse.

Photocredit: Generert av Bing AI


DEL gjerne!