DEL gjerne!

Fast jobb, freelance, konsulent eller selvstendig? Fysisk, digitalt eller hybrid? Mulighetene for å velge arbeidsform har aldri vært bedre.

Valgene er mange. Viktigst er; kjenn deg selv. Hva er din situasjon og hva passer du til? En kandidat jeg anså som perfekt til en stilling – takket nei da jeg fortalte henne at jobben som konsulent kunne være ensom. Nei takk, svarte hun da – bilder av barna, planter, fast pult, kolleger, kaffemaskin og praten i lunsjen var viktig. Det ville ikke fungere for henne. Hun kjente seg selv.

Jeg ble skuffet, hun var jo den perfekte kandidaten. I ettertid var jeg glad vi hadde denne avklaringen.

Selv har jeg erfaring fra alle nevnte arbeidsformer. Det å jobbe solo kan være utfordrende, men i denne artikkelen skal jeg kun snakke om de positive sidene – slik de er for meg, – så kan du vurdere for din egen del.

7 fordeler ved å jobbe alene

1. Mer effektiv

Jobbingen går lettere, mer konsentrert og raskere. Større grad av klarhet for hva oppgaven er og dermed friere med hensyn til andres meninger og innspill i denne fasen. NB! Husk allikevel å få innspill fra andre i underveis. Resultatet blir garantert bedre da. Færre forstyrrelser gjør at all energi kan legges i oppgaven, noe som resulterer i høyere produktivitet og raskere leveranse.

2. Planlegging

Det å jobbe selvstendige betyr full kontroll over timeplanen og kalenderen. Arbeidsoppgaver prioriteres i en rekkefølge som passer inn med private gjøremål og man kan jobbe i eget tempo. Dette krever en god dose selvdisiplin, men en “to-do-liste” med frister og prioriteringer gjør det allikevel enkelt å ha oversikt.

3. Mindre stress

Det å være selvstendig betyr at man kan utføre oppgavene i en mindre formell atmosfære. Det betyr mer komfortable klær og musikk eller podcast i bakgrunnen. Man kan delta på webinarer og digitale kurs i ledige stunder og ta pauser uten forstyrrelser. Det blir færre kilometer på E18 og timene – jeg for min del tidligere – satt i en endeløs kø er redusert til null. Det gir ro og en ny følelse av vitalitet og velvære.

4. Ikke ledelsesansvar

Individuelt arbeid betyr at jeg ikke trenger å lede andre. Alt jeg trenger er å konsentrere meg er min egen innsats. Ingen oppfølging av andre, statusmøter, oppdateringer, motivasjon, opplæring, veiledning, organisering eller evaluering. Det å være en god leder krever alt dette, selv om man leder de beste. Og har man kun en medarbeider som ikke fungerer, vet vi alle at det tar mye oppmerksomhet.

5. Det mellommenneskelige

Når man jobber i et team, er man avhengig av at andre gjør sin del eller gir deg informasjon for å kunne utføre jobben effektivt. Det er frustrerende når det ikke skjer. Om årsaken er en dårlig kultur, en slapp holdning, mangelfull oppfølging spiller ingen rolle.

6. God selvfølelse

Det gir en ekstra god følelse å stole på – og etter hvert oppleve – at den kapasitet og kunnskap man har – gir uttelling i form av oppdrag, anbefalinger og utvidet nettverk. En beslutning å gå fra fast jobb til selvstendig arbeid innebærer risiko, men gir en ekstra følelse av mestring og lykkefølelse når intuisjonen viser seg å stemme og beslutningen du tok var rett.

7. Mer kreativ

Å jobbe i team kan være en morsom og stimulerende prosess og sannsynligvis blir sluttproduktet bedre sammen, men det å være kreative på egen hånd er også givende. Det å bli stimulert utenfra kan være triggeren til en ide, men utviklingen av ideen derfra kan være enklere uten påvirkning fra andre.

Det er sikkert flere fordeler, men jeg valgte disse syv da de oppleves tydligst og viktigst. Hva med ulempene ved å jobbe alene? Passiaren ved kaffemaskinen som alle snakket om under pandemien? Kanskje er det flere, men det må bli en annen artikkel.

Uansett ulemper – tiden med 8-16 – bil, kø og endeløse møter er over for meg.

Så hvordan henger dette sammen? En ekstrovert, sosial person som foretrekker å ha eget foretak uten kolleger, leder, kaffemaskin og firmafester? Løsningen er enkel: Herlige kunder og samarbeidspartnere pluss et høyere sosialt aktivitetsnivå privat.

Så i stedet for å ha alle vennene mine på jobb har jeg flere utenfor – nå har jeg jo ryddet plass.

Heldigvis har pandemien bidratt til at arbeidsgivere nå løsner på snippen når det gjelder tid, sted og selvstendighet med tanke på jobben som skal gjøres. Kanskje ikke så mye fordi de vil, men fordi det må? Dagens arbeidstagere ønsker et fleksibelt og familievennlig arbeidsliv.

Det klapper vi for.

Ledelse på 60 minutter

-for nye og erfarne ledere
Medarbeidersamtalen på 60 minutter

-for nye og erfarne ledere
Jobb og karriere på 60 minutter

-til deg som søker jobb eller vil endre karriere
Retorikk på 60 minutter

– for deg som snakker til et publikum

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!