DEL gjerne!

«Glasstak» er en metafor for usynlige barrierer som tas i bruk når vi snakker om kvinner og toppledelse. Men glasstaket oppleves av mange grupper – ikke bare kvinner.

Drammens Tidende – 14. april 2018

Mange innvandrere opplever å stå utenfor arbeidslivet, også de med høyere utdanning. De sikter ikke nødvendigvis en gang mot en topp – de ønsker seg rett og slett bare en jobb.

Internasjonale Drammens mål er 1000 personer med utenlandsk opprinnelse i arbeid innen 2020, men der det normalt ‘takes two to tango’ krever det i denne dansen en hel leikarring. Arbeidsgiverne må engasjere til dans. Dører må åpnes, sjanser må tas og nysgjerrigheten vekkes. Spørsmål som kan stilles er; kan det være at noen av disse kandidatene (med rare navn), besitter en kompetanse, erfaring og perspektiver vi trenger?

Erna inviterer til dugnad

Ernas ambisjon er å endre Norge og en viktig del av endringen statsministeren ønsker er inkluderingsdugnad og integreringsløft som skal få innvandrere raskere i jobb. – Vi har en yrkesandel på 47 prosent på asylsøkere og kvoteflyktninger. Vi er nødt til å løfte kvaliteten på integrering framover. Hvis ikke får vi flere fattige, sier hun.Et nasjonalt tiltak – som støtter denne ambisjonen – er inkluderingsdugnaden «Give a Job».

Hvorfor skal virksomhetene bry seg?

Vårt samfunn er mangfoldig og fremoverlente virksomheter vet at det er viktig å speile målgruppen sin. Hvorfor? Fordi moderne bedriftsledere vet at kunder velger produkter og tjenester fra virksomheter de kan identifisere seg med. De vet også at ansatte med ulikt utgangspunkt skaper mer dynamikk, og at personer fra andre kulturer – med andre briller og bakgrunn – er viktig for organisasjonsutvikling og innovasjon.

Erfarne mentorer – et viktig virkemiddel

Like viktig som dører på gløtt hos arbeidsgivere er innsatsen fra jobbsøkeren selv. Som ny i Norge må man lære det ‘norske’; språket, kulturen, lovene, reglene og normene i arbeidslivet for å bli invitert inn i varmen. Det er et stort og tungt løft for den enkelte alene. Det er lett å forestille seg lediggangens pris. Det er både lurt og lønnsomt å komme i jobb på så kort tid og smertefri måte som mulig. I denne fasen er en erfaren mentor et viktig virkemiddel.
Derfor etablerte Internasjonale Drammen en mentorordning i 2017.

Hvordan bidrar mentoren?

En mentor er en person med kunnskap og erfaring fra arbeidslivet som frivillig bidrar med å skape karrièremuligheter, støtte og veiledning. Det er ensomt å være ny i landet og det er mye å sette seg inn i. De blir introdusert til mentorens nettverk og lærer hvordan nettverk bygges.

-Inspirerende med folk som er dønn motivert

Mentorer jeg har snakket med sier at det føles meningsfylt å spille andre gode. Konsekvensen er at man spiller seg selv god også. Utviklingen er dermed gjensidig. Man utvider sin horisont; det å bli inngående kjent med en person fra en helt annen verden åpner øynene, gir økt forståelse og innsikt i kultur og historie.

– Det er inspirerende å samarbeide med personer som er dønn motivert for å komme i jobb. Den man støtter viser takknemlighet og glede – så muskelen for empati og medfølelse øker i omkrets.

Gjennom mentorordningen til Internasjonale Drammen er jeg selv mentor for en ung, velutdannet, talentfull arkitekt fra Palestina – en lærerik og inspirerende relasjon for meg. En person jeg er overbevist om vil bli en berikelse for den arbeidsgiveren som er så heldig å kapre henne.

Er du med?

Jeg håper at

  • du som er arbeidsgiver tar føringen i dansen, selv om noen trinn er nye og ukjente
  • du med erfaring, nettverk og egenskaper kaster deg rundt og stiller opp som mentor
  • du som selv ønsker en mentor, men er uten tilgang på en ordning, tar på deg danseskoene og byr opp en erfaren person du respekterer til dans.

Alle trenger noen å sparre med for å komme av flekken og gjennom glasstak.

Drammens Tidende – 14. april 2018

Photo: NTB Scanpix


DEL gjerne!