DEL gjerne!

Du har hørt det tusen ganger. Digitalisering, HR-analyse, roboter, førerløse biler, big data og kunstig intelligens. Kribler du av spenning, eller blir du oppgitt og overveldet? For teknologien gir oss både muligheter og utfordringer. Muligheter fordi den gjør oss mer effektive, utfordringer fordi det endrer måten vi jobber og leder på.

Digitalisering er ikke en opsjon eller en app i selskapets strategi. Vi er midt i den fjerde industrielle revolusjonen og opplever en fundamental omforming av måten vi forbruker, jobber og agerer på. Digitalisering handler om hvordan vi tenker, handler og samarbeider i en organisasjon.

Står digitalisering står høyt på agendaen i din virksomhet?

Jeg håper du jobber i en virksomhet der IT, HR og toppledelse står samlet om en digital strategi. Hvis du ikke gjør det, bør varsellampene blinke. En leder i en digital tid trenger ikke å lære å kode, det viktigste er å  være åpen for mulighetene digitalisering gir, være sulten på ny kunnskap og lære å lede i en ny virkelighet med unge arbeidstagere som er født med tilgang til umiddelbar informasjon og respons.

Tilhører du de oppgitte og overveldede? Være åpen, innhent kunnskap og forsøk å forstå hvilken fordeler – cloud, mobil, sosiale medier, big data, og ‘internet of things’ kan gi din business og dine folk. Det å være åpen og nysgjerrig på mulighetene og tilegne seg kunnskap er det første og viktigste steget.  Det neste steget er å erfare og lære hvordan de nye mulighetene vil endre din måte å lede på.

Det å lede i en digital tid er en hårfin balansegang. Digitale plattformer gir enorm verdi ved at vi kan koble oss sammen, samarbeide, utvide vårt tankesett og øke kunnskapen om viktige oppgaver. Vi vet også at de samme teknologiene kan også få folk til å føle seg isolert, ensomme og utenfor.

Med de digitale mulighetene har vi en enestående anledning til å fylle vårt behov for underholdning, samarbeid, læring og sosial kontakt. Samtidig er det en risiko for at den menneskelige utviklingen svekkes følelsesmessig, kognitivt og adferdsmessig og i enkelte tilfeller resultere i psykiske problemer.

Digitalisering kan være ekstremt kraftig i hver sin ende av dette spekteret og ledere har et økt ansvar for å tilpasse sin måte å lede på. Digitalisering betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker – så sørg for å ha en felles forståelse og språk internt for å unngå misforståelser.

Viktig å ha med seg i ditt lederskap er at digitalisering er 10% teknologi og 90% mennesker.

Personlig har jeg sett alle typer ledere der ute, fra de som ikke ser teknologi som et unikt virkemiddel for effektivisering og samarbeid, til ledere som er så digitale at de har nedprioritert det personlige møtet med sine ansatte.

Det å bygge gode og sterke relasjoner med dine medarbeidere kan aldri skje digitalt alene.

Sett ‘ledelse i en digital tid’ på agendaen

Mange virksomheter har definert en felles ramme for ‘hva ledelse er hos oss’. Hva kjennetegner en god leder? Hvordan vi leder og hva prinsippene er for godt lederskap i vår virksomhet, men hva nå? For en ting er å ha en digital strategi som skal gi konkurranseevne, effektivisering og samhandling, det andre er å ta den viktige diskusjonen hva digitaliseringen betyr for måten vi leder på fremover.

Det finnes ingen fasit, det viktigste er at diskusjonen tas, at erfaringer deles, åpenheten for alle de fantastiske mulighetene og bevisstheten rundt fallgruver man helst ikke bør gå i.

Photo credit: //Pixabay.com

Les e-bøkene

Ledelse på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Medarbeidersamtalen på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Jobb og karriere på 60 minutter
-til deg som søker jobb eller vil endre karriere

Retorikk på 60 minutter
– for deg som snakker til et publikum

E-bøkene om Ledelse, kommunikasjon og medarbeiderskap

DEL gjerne!